Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

„Zdrowa Przyszłość” – nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia

Podpisana przez Prezesa Rady Ministrów „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” została opublikowana. Jest to główny dokument o charakterze strategicznym dla sektora zdrowia. Jego podstawę diagnostyczną stanowią analizy zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych. Dokument wskazuje kierunki najważniejszych zmian w sektorze zdrowia, zawiera również odpowiedzi na zagrożenia […]

więcej
Dane dostępne w aplikacjach na platformie BASiW zaktualizowane o 2020 r.

Dane dotyczące systemu ochrony zdrowia – m.in. teleporad czy kadr medycznych za 2020 r. są dostępne w aplikacjach map potrzeb zdrowotnych. Na stronie basiw.mz.gov.pl można znaleźć m.in. informacje o lecznictwie szpitalnym, podstawowej opiece zdrowotnej czy reformie opieki psychiatrycznej z nowymi rozwiązaniami graficznymi i bogatszą treścią. Resort zdrowia wprowadził również zmiany w samych aplikacjach tak, aby […]

więcej
W Menedżerze Zdrowia o korzyściach płynących z opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule

W najnowszym wydaniu Menedżera Zdrowia nr 11-12/2021, który ukazał się w dniu 14.01.2022 r., opublikowany został artykuł na temat mapy potrzeb zdrowotnych w nowej odsłonie. Omówiono w nim proces tworzenia systemu mapowania potrzeb zdrowotnych oraz kierunki działań niezbędne do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jest on dostępny też online na stronie.

więcej
VI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach z naszym udziałem

Na tegorocznym forum, którego tematem przewodnim było hasło „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”, o mapach potrzeb zdrowotnych mówiliśmy dwukrotnie. W pierwszym dniu przeprowadziliśmy panel dyskusyjny “Mapa Potrzeb Zdrowotnych – narzędzie wspierające procesy decyzyjne w ochronie zdrowia w praktyce”. Z przedstawicielami różnych graczy systemu ochrony zdrowia rozmawialiśmy o tym jak zmieniała się mapa na […]

więcej
Mapy potrzeb na IV Kongresie „Ekonomia dla Zdrowia”

Tegoroczna edycja kongresu dotyczyła „Analiz ekonomicznych na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”. W trakcie II sesji “Profilaktyka zakażeń szpitalnych w kardiologii interwencyjnej” zaprezentowaliśmy: główne cele projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, jego ewolucję oraz zakres i funkcjonalności narzędzi analitycznych udostępnionych na platformie internetowej Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych; nowy kierunek prac w projekcie wykraczający poza […]

więcej