Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

Mapa potrzeb zdrowotnych w nowej formule opublikowana!

W dniu 30 sierpnia 2021 r. opublikowaliśmy pierwszą mapę potrzeb zdrowotnych, opracowaną zgodnie z nowymi zasadami po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych. Opublikowany dokument zawiera: analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu […]

więcej
Nowelizacja ustawy o świadczeniach wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie przygotowania i operacjonalizacji map potrzeb zdrowotnych weszła w życie w dniu 29 lipca 2021 r. Nowe przepisy zakładają zmianę harmonogramu przygotowywania map, a także dodanie ważnego elementu wdrożeniowego, czyli krajowego i wojewódzkich planów transformacji. Dla ich przygotowania wykorzystywane będą rekomendowane kierunki działań z […]

więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl). Podobnie jak w roku 2019, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie […]

więcej
Międzynarodowa Konferencja Zdrowia Publicznego z naszym udziałem

Tegorocznym hasłem i tematem przewodnim wydarzenia było „Wprowadzanie innowacji w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej podczas rewolucji przemysłowej 4.0”. Pracownicy Ministerstwa Zdrowia przedstawili dwie prezentacje: o roli map potrzeb zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia, jako innowacyjnego narzędzia w kontekście ich zastosowania do kreowania polityki zdrowotnej w oparciu o dane, o przyczynach przedłużonej hospitalizacji po cholecystektomii. […]

więcej
Jedno z najważniejszych wydarzeń zdrowia publicznego na świecie z udziałem polskich map potrzeb zdrowotnych

Podczas tegorocznej edycji Światowego Kongresu Zdrowia Publicznego pojawił się również polski akcent. Ministerstwo Zdrowia, w ramach dwóch krótkich prezentacji, przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych oraz przykładowe wyniki z analiz. Pokazaliśmy dwa abstrakty: jeden opisujący ideę mapowania (link do abstraktu), drugi – wyniki w zakresie zakażeń wewnątrzszpitalnych (link do abstraktu). Światowy Kongresu Zdrowia Publicznego to kolejne wydarzenie […]

więcej