Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

Mapy w wersji angielskiej

Przypominamy, że mapa potrzeb w języku angielskim dostępna jest na stronie: Mapa potrzeb zdrowotnych 2022-2026 w wersji angielskiej. Składa się na nią: część analityczna oraz wyzwania systemu i rekomendowane kierunki działań.

więcej
Artykuł opracowany w oparciu o dane mapowe w Medical Research Journal

W Medical Research Journal dostępny jest opracowany w oparciu o dane mapowe artykuł naukowy Medical emergency team interventions to suspected stroke and stroke mortality during the COVID-19 pandemic in Poland. Celem badania była analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w przypadku podejrzenia udaru mózgu w czasie pandemii COVID-19 oraz określenie współczynnika śmiertelności tych pacjentów. Maluchnik M. […]

więcej
Mapowanie potrzeb w systemie ochrony zdrowia

Opracowaliśmy publikację podsumowującą realizację projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Dokument ma postać raportu, w którym zawarliśmy wiedzę i doświadczenia sukcesywnie zbierane przez cały okres realizacji projektu. W publikacji zebraliśmy najważniejsze elementy projektu w ujęciu liczbowym, cele, harmonogram, produkty, wskaźniki oraz podsumowanie procesu upowszechniania projektu. Ponadto podnieśliśmy silny związek projektu z […]

więcej