Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

O wyzwaniach systemu ochrony zdrowia na VII Europejskim Kongresie Samorządów

Resort zdrowia po raz kolejny wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów. Hasłem przewodnim siódmej edycji kongresu było „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowaliśmy zdiagnozowane w mapie potrzeb zdrowotnych wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych wyzwań jest odwrócenie piramidy świadczeń. Wskazaliśmy także na problem starzenia się społeczeństwa oraz potrzebę poprawy dostępności i organizacji AOS. Niezwykle istotnym wyzwaniem przed jakim stoi system ochrony zdrowia jest kwestia zabezpieczenia kadr medycznych.

Wymienione zagadnienia przedyskutowaliśmy w trakcie debaty, w której wzięli udział:

  1. Agata Śmiglewska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia;
  2. Czesław Ducki – Dyrektor Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.;
  3. Krystyna Futyma – Dyrektor SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie;
  4. Mariusz Gujski – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny WUM;
  5. Tomasz Latos – Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. Joanna Józefiak – Prezes, Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej w Medycynie, Niemcy.

Następnie przeprowadziliśmy warsztat prezentujący praktyczne wykorzystanie aplikacji dostępnych na platformie Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Zaprezentowaliśmy w jaki sposób narzędzia analityczne wpierają podejmowanie decyzji zarządczych dotyczących m.in. realizacji inwestycji, takich jak np. budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia czy zakup sprzętu, a także tworzenia planów zakupu świadczeń i zawierania umów z NFZ. Platforma umożliwia osobom i instytucjom zajmującym się zarządzaniem w obszarze zdrowia tworzenie aktualnych zestawień, wykresów, tabel i map wspierających proces podejmowania decyzji.

Panel „Wyzwania systemu ochrony zdrowia na najbliższe lata zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych” spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i wzbudził ogromne zainteresowanie. Samorządy zauważyły potencjał wykorzystania mapy potrzeb zdrowotnych do kreowania polityki zdrowotnej kraju.

VII Europejski Kongres Samorządów odbył się w Mikołajkach w dniach 11-12 kwietnia 2022 r. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.