Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

FAQ

Mapy to zbiór statystyk, analiz, wniosków i rekomendacji dotyczących sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, realizowanych świadczeń, a także zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych potrzeb dla poszczególnych województw i całego kraju.
Mapy pokazują najszerszy zakres najbardziej aktualnych danych o systemie ochrony zdrowia i są publicznie dostępne dla wszystkich. Ministerstwo Zdrowia opracowuje je we współpracy z szerokim gronem interesariuszy: ekspertów medycznych, świadczeniodawców, instytucji sektora ochrony zdrowia.

Do 2018 roku mapy ukazywały się w formie wielostronicowych dokumentów.
Aktualna mapa na lata 2022-2026 składa się z:

 1. platformy z danymi Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w formie interaktywnych aplikacji (https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/),
 2. raportu z wyzwaniami i rekomendowanymi kierunkami działań (http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/69/akt.pdf).

W mapie potrzeb zdrowotnych wykorzystujemy dane pochodzące z:

 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Instytutu Matki i Dziecka,
 • Krajowego Rejestru Nowotworów,
 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • Zakładu Usług Społecznych,
 • sprawozdań przekazywanych przez świadczeniodawców w ramach statystyki publicznej.

Publikowane dane i analizy aktualizujemy co najmniej 1 raz w roku. Dodatkowo wprowadzamy nowe wskaźniki lub poprawiamy same aplikacje, aby były proste w obsłudze i przyjazne dla użytkownika.

Mapa potrzeb zdrowotnych stanowi narzędzie, które pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji zarządczych w ochronie zdrowia. Decyzje te mogą dotyczyć np. realizacji inwestycji, zmiany oferty i kontraktowania świadczeń, tworzenia planów zakupu czy opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych.

Katalog użytkowników mapy potrzeb zdrowotnych jest bardzo szeroki. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

 • pacjentów,
 • świadczeniodawców, czyli właścicieli i kadrę zarządzającą placówkami ochrony zdrowia,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • urzędy wojewódzkie,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ministra Zdrowia.

Mapy potrzeb zwrotnych opracowywane są w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia przez zespół specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego i analiz statystycznych. W procesie opiniowania map uczestniczą eksperci medyczni (lekarze praktycy, konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz eksperci zdrowia publicznego.

Tak. Dane dotyczące świadczeń zdrowotnych, które zostały udzielone pacjentom z COVID-19, uwzględniliśmy w mapie potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026. Znajdziesz je na stronie https://basiw.mz.gov.pl/analizy/covid/.