Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

O mapach potrzeb z perspektywy pacjenta

24 czerwca 2022 r. w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję upowszechniającą przeznaczoną dla organizacji pacjentów i przedstawicieli sektora społecznego. Jest to ostatnie z serii 17 spotkań, które przeprowadziliśmy w całej Polsce. W ramach wprowadzenia zapoznaliśmy uczestników z głównymi celami oraz kluczowymi działaniami w projekcie. Następnie pokazaliśmy najnowszą mapę potrzeb zdrowotnych – jej strukturę oraz możliwości wykorzystania, na […]

więcej
O wyzwaniach systemu ochrony zdrowia na VII Europejskim Kongresie Samorządów

Resort zdrowia po raz kolejny wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów. Hasłem przewodnim siódmej edycji kongresu było „Budowanie wspólnoty przyszłości”. W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowaliśmy zdiagnozowane w mapie potrzeb zdrowotnych wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych wyzwań jest odwrócenie piramidy świadczeń. Wskazaliśmy także na problem starzenia się społeczeństwa oraz potrzebę poprawy dostępności i […]

więcej
„Zdrowa Przyszłość” – nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia

Podpisana przez Prezesa Rady Ministrów „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” została opublikowana. Jest to główny dokument o charakterze strategicznym dla sektora zdrowia. Jego podstawę diagnostyczną stanowią analizy zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych. Dokument wskazuje kierunki najważniejszych zmian w sektorze zdrowia, zawiera również odpowiedzi na zagrożenia […]

więcej
Dane dostępne w aplikacjach na platformie BASiW zaktualizowane o 2020 r.

Dane dotyczące systemu ochrony zdrowia – m.in. teleporad czy kadr medycznych za 2020 r. są dostępne w aplikacjach map potrzeb zdrowotnych. Na stronie basiw.mz.gov.pl można znaleźć m.in. informacje o lecznictwie szpitalnym, podstawowej opiece zdrowotnej czy reformie opieki psychiatrycznej z nowymi rozwiązaniami graficznymi i bogatszą treścią. Resort zdrowia wprowadził również zmiany w samych aplikacjach tak, aby […]

więcej
W Menedżerze Zdrowia o korzyściach płynących z opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule

W najnowszym wydaniu Menedżera Zdrowia nr 11-12/2021, który ukazał się w dniu 14.01.2022 r., opublikowany został artykuł na temat mapy potrzeb zdrowotnych w nowej odsłonie. Omówiono w nim proces tworzenia systemu mapowania potrzeb zdrowotnych oraz kierunki działań niezbędne do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jest on dostępny też online na stronie.

więcej