Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

Model popytowo-podażowy lekarzy gotowy!

Opracowaliśmy model popytowo-podażowy lekarzy. Jest to zaawansowane narzędzie, które ma na celu określenie zapotrzebowania na kadrę lekarską w przyszłości. Model był długo wyczekiwanym produktem projektu zarówno przez ekspertów w dziedzinie zdrowia, jak i środowisko lekarskie. Ze względu na bardzo wysoki poziom złożoności analiz, w trakcie prac wielokrotnie konsultowaliśmy poszczególne kroki z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia […]

więcej
Program kształcenia dla uczelni wyższych dostępny

Opracowaliśmy program kształcenia z zakresu map potrzeb zdrowotnych dla kierunków medycznych i pozamedycznych uczelni wyższych. Program obejmuje 16 godzin lekcyjnych i stanowi kompletny zestaw materiałów do prowadzenia zajęć (skrypt, materiały wykładowe oraz ćwiczenia). Materiały dydaktyczne w formacie otwartych i publicznie dostępnych zasobów dostępne są pod adresem: Program kształcenia. Zachęcamy do korzystania.

więcej
Warsztaty upowszechniające mapy potrzeb

W środę 22.11.2023 rozpoczęła się seria warsztatów upowszechniających mapy potrzeb zdrowotnych. Na spotkaniu przeprowadzaliśmy analizy z zakresu kardiologii w Polsce. W poniedziałek 27.11.2023 spotkaliśmy się w Gdańsku, gdzie omawialiśmy wdrażanie wojewódzkich planów transformacji. Temat ten był prezentowany także w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Kolejne wydarzenia zorganizowane w Warszawie dotyczyły analiz z zakresu kadry medycznej w Polsce […]

więcej
Wnioski z warsztatów dotyczących analizy zasobów kadrowych

30 listopada 2023 odbyły się warsztaty, na których zapoznaliśmy uczestników z funkcjonalnościami platformy BASiW umożliwiającymi analizowanie danych dotyczących kadry medycznej. Służą one wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia do wsparcia podejmowania decyzji w obszarze planowania zasobów kadry medycznej. Kluczowe wnioski z dyskusji:  jeśli lekarze utrzymają obecny poziom pracy to podaż pokryje popyt, ale trzeba brać pod […]

więcej
Kolejna edycja Europejskiej Konferencji Zdrowia Publicznego z mapami potrzeb

W dniach 8-11 listopada 2023 w Dublinie odbędzie się 16. edycja Europejskiej Konferencji Zdrowia Publicznego. Podobnie jak w poprzednim roku zaznaczymy swą obecność na arenie międzynarodowej. Tym razem pokażemy, w jaki sposób wykorzystywaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych do prognozowania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Szczegóły na stronie: https://ephconference.eu/app/programme/programme.php?d=displays

więcej