Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Jakie są najczęstsze rozpoznania współistniejące z chorobą Alzheimera?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2022 r. w Polsce było około 7,35 mln osób w wieku ≥65 lat, co stanowiło 19,5% ogółu ludności[1]. Zgodnie z prognozami do 2060 r. liczba ta wyniesie ponad 10,07 mln osób (32,2% ogółu ludności)[2].  Wraz ze wzrostem odsetka osób w starszym wieku w populacji, rosnąć będzie częstość występowania chorób neurodegeneracyjnych, w tym zespołów otępiennych.

W 2019 r. najwyższe wskaźniki chorobowości i zapadalności w UE na 100 tys. osób z powodu choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych odnotowano we Włoszech, najmniejsze zaś na Cyprze. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 10. miejscu wśród 28 krajów Unii[3].

Szczegółowy obraz sytuacji w Polsce przedstawia aplikacja dostępna na stronie https://basiw.mz.gov.pl/analizy/problemy-zdrowotne/choroba-alzheimera/. Umożliwia ona analizowanie m.in.:

  • epidemiologii – liczby chorych w różnych regionach Polski,
  • ścieżek leczenia – w jaki sposób przebiega proces diagnostyki i leczenia,
  • podstawowych wskaźników – gdzie i w jakiej formie pacjenci są leczeni,
  • trendów – zmiany wskaźników w poszczególnych rodzajach świadczeń na przestrzeni lat 2011-2022,
  • wielochorobowości – najczęściej występujących rozpoznań współistniejących,
  • kadry i sprzętu – liczby i rozmieszczenia lekarzy oraz sprzętu,
  • dostępności terytorialnej – gdzie znajdują się wybrane formy leczenia.

[1] Sytuacja demograficzna Polski do roku 2022; Główny Urząd Statystyczny; data publikacji: 04.09.2023.

[2] Prognoza ludności na lata 2023-2060; Główny Urząd Statystyczny; data publikacji: 31.08.2023.

[3] https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ (dostęp: 2023-10-05).