Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

O mapach na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Temat obecnej i przyszłej roli map potrzeb zdrowotnych był jednym z istotnych zagadnień omawianych podczas panelu Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia, który odbył się 5 września br. się w ramach Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska lekarskiego oraz kierownictwa Ministerstwa Zdrowia  Jak zaznaczyła Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, mapy są pomocne przy racjonalnym wprowadzaniu zmian kadrowych oraz planowaniu wydatkowania środków finansowych w ochronie zdrowia. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, określił mapy jako bardzo przydatne narzędzie w procesie planowania inwestycji, zaznaczając konieczność mocniejszego ich powiązania z systemem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia).

Sławomir Gadomski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zarysował  plan prac nad mapami potrzeb zdrowotnych na najbliższe lata. Podkreślił, że już w 2019 roku Ministerstwo Zdrowia    zaczyna publikować analizy zawarte do tej pory w obszernych dokumentach map  na platformie internetowej. Wkrótce zmieni się także forma i treść map jako dokumentów – będą to krótkie opracowania,  znacznie prostsze i bardziej przyjazne dla użytkowników. Będą one miały   charakter dokumentów strategicznych, zawierających wnioski oraz wskazujących rekomendowane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia, wynikające z przeprowadzonych analiz.

Zapis wideo całego panelu dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=wOODI7tBC-0