Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Najnowsze dane za 2017 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy opracowywane w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (basiw.mz.gov.pl). Została ona zrealizowana w formie aplikacji webowej, a dostęp do niej odbywa się przez przeglądarkę internetową i nie wymaga logowania. Dane zawarte na platformie są tożsame pod względem merytorycznym z publikowanymi dotychczas w dokumentach pdf.

 

Celem prezentacji analiz na platformie internetowej jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Już teraz możliwe jest porównywanie poszczególnych elementów systemu, zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń. Istotną kwestią związaną z digitalizacją danych na platformie jest także to, że znacznie skróci się proces przetwarzania danych. Dzięki temu zaktualizowane analizy za kolejny rok będą mogły być publikowane w znacznie krótszym czasie.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opublikowane po raz ostatni w formie obszernych dokumentów, udostępnianych w formacie pdf poprzez stronę internetową mpz.mz.gov.pl w grudniu 2018 roku. Od bieżącego roku kolejne aktualizacje analiz będą udostępniane wyłącznie w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

 

Obecnie na platformie dostępne są analizy w zakresie:

  • stanu i zasobów oddziałów szpitalnych za rok 2016 i 2017,
  • lecznictwa szpitalnego w zakresie grup chorób za rok 2014 i 2016,
  • demografii, umieralności, chorobowości, kadr medycznych i sprzętu za rok 2017.

 

Prowadzone są prace nad udostępnieniem danych w zakresie grup chorób za rok 2017. Do końca 2019 roku planowane jest udostępnienie analiz specyficznych, odnoszących się do każdej z 30 grup chorób czy oddziału szpitalnego. Zostały one opracowane wspólnie z ekspertami medycznymi w ramach grup roboczych i opublikowane w dokumentach map potrzeb zdrowotnych. Rozpoczęły się także prace nad analizami opartymi na danych z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 rok.

Docelowo na platformie będą dostępne wszystkie dane zawarte w dokumentach mapach potrzeb zdrowotnych opublikowanych do końca 2018 roku oraz późniejsze aktualizacje, wprowadzane bezpośrednio do tej aplikacji internetowej.

 

Jak korzystać z platformy BASiW?

Aby dostać się do aplikacji BASiW, należy kliknąć klawisz „BASiW Wejście” na stronie https://basiw.mz.gov.pl lub skorzystać z bezpośredniego linku: https://basiw.mz.gov.pl/index.html

W górnej części aplikacji znajdują się filtry główne dla analiz. W menu po lewej stronie zostały zgrupowane poszczególne zakresy analiz, np. analiza oddziałów szpitalnych, analiza grup chorób, analiza umieralności, analiza chorobowości itd. Aby zapoznać się z udostępnionymi danymi, należy wybrać interesujący zakres analiz oraz odpowiednio ustawić filtry główne. Wyniki poszczególnych analiz prezentowane są w ujęciu tabelarycznym lub w formie map i wykresów. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się na stronie głównej platformy: https://basiw.mz.gov.pl.

 

Aplikacja znajduje się jeszcze w fazie rozwoju. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z niej można kierować na adres: basiw@mz.gov.pl.