Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Dzielimy się wiedzą – Why R 2019

Przedstawiciele zespołu analityków, pracowników Ministerstwa Zdrowia, związanych z projektem Mapy potrzeb zdrowotnych, wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji WhyR?, która odbywała się od 26 do 29 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W sesji zatytułowanej R at the Ministry podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie programowania w języku R, będącego podstawowym narzędziem pracy w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Zaprezentowano dwa przykłady analiz prowadzonych w ramach projektu. Jako pierwszy przedstawiono model docelowego rozmieszczenia oddziałów udarowych, wspomagający decyzje zarządcze w zakresie tworzenia oraz utrzymywania takich oddziałów. Następnie omówiono wykorzystanie procesów Markowa do prognozowania ścieżek leczenia pacjentów z niewydolnością serca. Model ten umożliwia porównanie zalecanej i rzeczywistej ścieżki leczenia pacjenta w systemie.

Podczas dyskusji po prezentacji, słuchacze pytali m.in. o źródła danych wykorzystywanych do analiz, byli zainteresowani analizami porównawczymi opracowywanymi przez Departament oraz ich praktycznym wykorzystywaniem.