Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb na IV Kongresie „Ekonomia dla Zdrowia”

Tegoroczna edycja kongresu dotyczyła „Analiz ekonomicznych na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”.

W trakcie II sesji “Profilaktyka zakażeń szpitalnych w kardiologii interwencyjnej” zaprezentowaliśmy:

  • główne cele projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, jego ewolucję oraz zakres i funkcjonalności narzędzi analitycznych udostępnionych na platformie internetowej Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych;
  • nowy kierunek prac w projekcie wykraczający poza prowadzone dotąd analizy sprawozdanych świadczeń tj. analizy problemów zdrowotnych, w tym kryteria ich wyboru, zakres prac grup roboczych oraz najważniejsze wnioski wynikające z analizy problemu zdrowotnego – niewydolność serca.

Wydarzenie odbyło się w dniach 25-26 listopada 2021 r. w interaktywnej formule online.

Organizatorem Kongresu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Pełny zapis wideo kongresu dostępny jest na stronie:

https://www.medexpress.pl/iv-kongres-ekonomia-dla-zdrowia/83296