Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Trwają konferencje upowszechniające mapy potrzeb zdrowotnych

Od 21 października 2021 r. trwają konferencje upowszechniające mapy potrzeb zdrowotnych. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz województwa, samorządów, uniwersytetów medycznych, świadczeniodawców oraz konsultantów wojewódzkich.

Podczas konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące:

  • mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule – wybrane rekomendacje,
  • krajowego planu transformacji – najważniejsze działania,
  • wojewódzkiego planu transformacji – prezentacja głównych założeń.

Udział w wydarzeniu umożliwia poznanie funkcjonalności aplikacji dostępnych na platformie internetowej Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Na spotkaniach prezentowana jest również analiza horyzontalna dla danego województwa, w której omawiane są wyniki analiz przeprowadzonych w poszczególnych zakresach opieki zdrowotnej oraz porównanie ich z danymi dla pozostałych województw i dla całego kraju.

Zdjęcia z wydarzeń: