Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Nowelizacja ustawy o świadczeniach wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie przygotowania i operacjonalizacji map potrzeb zdrowotnych weszła w życie w dniu 29 lipca 2021 r.

Nowe przepisy zakładają zmianę harmonogramu przygotowywania map, a także dodanie ważnego elementu wdrożeniowego, czyli krajowego i wojewódzkich planów transformacji. Dla ich przygotowania wykorzystywane będą rekomendowane kierunki działań z map. Plany określą niezbędne działania, jakie trzeba podjąć, by zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Będą uaktualniane co pięć lat, by uwzględnić zmieniające się potrzeby w opiece zdrowotnej.

Minister Zdrowia odpowiada za przygotowanie planu transformacji na poziomie krajowym, a wojewodowie na poziomie regionalnym.

Zobacz pełen tekst ustawy