Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl).

Podobnie jak w roku 2019, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opublikowane po raz ostatni w formie obszernych dokumentów, udostępnianych w formacie pdf za pośrednictwem strony http://mpz.mz.gov.pl w grudniu 2018 roku. Od bieżącego roku kolejne aktualizacje analiz będą udostępniane tylko i wyłącznie w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Jak korzystać z platformy BASiW?

Aby dostać się do aplikacji BASiW, należy kliknąć klawisz „BASiW Wejście” na stronie https://basiw.mz.gov.pl lub skorzystać z bezpośredniego linku.

Poszczególne części mapy

 1. Analiza demograficzna

MZ https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3364

 1. Analiza epidemiologiczna:

NIZP-PZH: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3707

MZ: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363

 1. Analiza chorobowości szpitalnej:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=2973

 1. Analiza lecznictwa szpitalnego (oddziały szpitalne)

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3708

 1. Analizy dodatkowe:
 •  zakresy świadczeń wg rodzajów świadczeń:

           https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3706

 •  rozpoznania chorobowe wg rodzajów świadczeń:

           https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3705

 •  procedury medyczne wg rodzajów świadczeń:

           https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3704

 •  migracja pacjentów:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3703

 •   świadczenia uzdrowiskowe:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3702

 1. Analiza kadr medycznych:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3403

 1. Analiza zasobów sprzętowych:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3402

 1. Analiza łóżek i obłożenia:

           https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3404

 1. Prognoza zapotrzebowania na świadczenia:

          https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3369

 

Mapa potrzeb zdrowotnych tworzona jest na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285, z pózn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015 poz. 458)

Opracowanie map zostało przeprowadzone w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.