Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Nowe analizy dla problemów zdrowotnych już dostępne na platformie BASiW

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia publikuje opracowania w zakresie  pięciu problemów zdrowotnych

W ubiegłym roku zespół analityczny Ministerstwa Zdrowia rozpoczął prace nad oceną pięciu problemów zdrowotnych. Do tej grupy zaliczono cukrzycę, niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, schizofrenię oraz udar. Do ich wyboru posłużyła metodologia Global Burden of Disease, uwzględniająca utracone lata życia w związku z chorobą lub przedwczesną śmiercią. Analizowane problemy znajdują się w czołówce chorób obciążających polskie społeczeństwo, system ochrony zdrowia oraz życie osób i rodzin nimi dotkniętych.

Prace przebiegały w ramach grup roboczych, skupiających analityków oraz specjalistów w zakresie medycyny, zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia. Wstępne wyniki przedstawiono środowisku eksperckiemu podczas paneli konsultacyjnych w grudniu 2019 r.

Ostateczne wyniki prac są już publicznie dostępne na platformie BASiW, w postaci nowoczesnych i interaktywnych aplikacji internetowych. Z tych narzędzi mogą korzystać osoby podejmujące decyzje w systemie ochrony zdrowia, pracownicy urzędów, lekarze, naukowcy oraz  przedstawiciele organizacji pacjentów. W aplikacjach można znaleźć m.in. informacje nt. epidemiologii, ścieżek leczenia  oraz  analizy specyficzne dla danego problemu zdrowotnego. Zastosowane narzędzie umożliwia szybki dostęp do interesujących zestawień, według grup wiekowych, płci i województw.

Prace prowadzone były w ramach projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.