Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Dzielimy się doświadczeniami przy mapowaniu potrzeb zdrowotnych

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wzięli udział w spotkaniu roboczym trzech krajów – Bułgarii, Słowenii i Chorwacji, zorganizowanym w Sofii w lutym br. Wizyta odbyła się na zaproszenie Komisji Europejskiej oraz ministerstw właściwych do spraw zdrowia tych państw. Tematem rozmów były nasze doświadczenia zebrane w procesie  tworzenia i wdrażania map potrzeb zdrowotnych.  Bułgaria, Słowenia i Chorwacja planują przygotowywanie analogicznego narzędzia na kolejną perspektywę finansową środków europejskich 2021-2027.

Pracownicy Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia  wskazali wiele dobrych praktyk, ale również potencjalnych trudności związanych z opracowaniem map. Zakres omawianych zagadnień był bardzo szeroki – od wyboru źródeł danych do formy publikacji analiz.

Wizyta stanowi początek dłuższej współpracy w tym zakresie.