Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

7 marca, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, odbyła się sesja poświęcona mapom potrzeb zdrowotnych.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry przedstawił rolę DALY w szacowaniu potrzeb zdrowotnych. Perspektywę płatnika publicznego i głównego użytkownika map zaprezentował Dyrektor Departament Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia Dariusz Dziełak. Perspektywa regionalna wykorzystania map była tematem dyskusji Damiana Marciniaka, Dyrektora Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, oraz Romana Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego. Ministerstwo Zdrowia reprezentował Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król oraz Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Jakub Adamski, który kieruje projektem mapy potrzeb zdrowotnych.

Dyskusja dotyczyła trwających prac nad nowym kształtem map, a także ich praktycznego znaczenia dla tworzenia bieżącej polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym. Paneliści prezentowali swoje oczekiwania, jak również omawiali dotychczasowe wykorzystanie map w realizacji zadań swoich instytucji. W dyskusji pojawił się postulat, by mapy stały się w jeszcze większym stopniu realnym i przystępnym narzędziem służącym do planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń zdrowotnych. Jakub Adamski mówił o pracach prowadzonych w Departamencie Analiz MZ, które zmierzają właśnie w tym kierunku, a wiceminister Zbigniew J. Król nakreślił szerszy kontekst mapowania potrzeb zdrowotnych i jego znaczenia dla właściwej alokacji środków.

W ocenie uczestników dyskusji wniosek jest jeden – mapy są przydatnym narzędziem kreowania polityki zdrowotnej. Trwające obecnie prace, takie jak przedstawienie zobiektywizowanych potrzeb zdrowotnych oraz perspektywy społecznej, poprawa danych epidemiologicznych, a także digitalizacja na platformie BASiW, zmierzają do tego, by mapy stały się narzędziem jeszcze częściej wykorzystywanym i bardziej dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.