Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Wojewódzkie plany transformacji

Zobacz dokument na lata 2022-2026 dla każdego z województw:

Województwo Link
dolnośląskie https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/6115/
kujawsko-pomorskie http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/6818/
lubelskie http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/6121/
lubuskie https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/wojewodzki-plan-transformacji-wojewodztwa-lubuskiego
łódzkie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6669/akt.pdf
małopolskie http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/7877/
mazowieckie https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/12691/
opolskie https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2022/44/akt.pdf
podlaskie https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/5202/
podkarpackie http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/4777/
pomorskie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2021/5058/
śląskie http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/8394/
świętokrzyskie http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/4764/
warmińsko-mazurskie http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/5087/
wielkopolskie http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/9999/akt.pdf
zachodniopomorskie http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/5716/

Co to za dokumenty?

WPT to dokumenty o charakterze wdrożeniowym. Są uzupełnieniem dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia, przedstawiających długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia. Uwzględniają krajowy plan transformacji, rekomendowane kierunki działań z mapy potrzeb zdrowotnych oraz inne dokumenty strategiczne w ochronie zdrowia.

Jaka jest struktura dokumentów?

WPT obejmują:

 1. potrzeby zdrowotne i wyzwania systemu opieki zdrowotnej na poziomie regionalnym, wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych,
 2. działania, które są planowane do podjęcia na poziomie reginalnym, w tym:
  • planowany rok lub lata ich realizacji,
  • podmioty odpowiedzialne,
  • szacunkowe koszty,
  • oczekiwane rezultaty,
  • wskaźniki.

Potrzeby zdrowotne, wyzwania i działania pokazane są dla każdej części mapy potrzeb zdrowotnych, czyli:

 • demografii,
 • epidemiologii,
 • czynników ryzyka i profilaktyki,
 • POZ,
 • AOS,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji,
 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • kadr,
 • PRM.

Do tego wojewodowie wskazali w planie inne istotne dla regionalnej ochrony zdrowia obszary, takie jak leczenie uzdrowiskowe.

Podstawa prawna

Art. 95c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm..