Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Publikacja jest poświęcona efektywnemu wykorzystaniu metod ilościowych w obszarze chorób onkologicznych w Polsce. Jest to prekursorskie opracowanie dotyczące tematyki nowotworów złośliwych, łączące wykorzystanie danych rejestrowych (Krajowy Rejestr Nowotworów) oraz danych płatnika publicznego (Narodowego Funduszu Zdrowia). Publikacja jest szczególnie wartościowa ze względu na obszerne, obiektywne analizy, pomocne w zakresie podejmowania decyzji odnośnie priorytetów w zakresie kontraktowania świadczeń medycznych. Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Przedstawione treści są niezbędną lekturą dla decydentów, doradców i analityków w zakresie ochrony zdrowia.

W celu potraktowania tematu w sposób holistyczny, opracowanie składa się z dwóch głównych części: teoretycznej oraz empirycznej. Przedstawiono podstawową terminologię związaną z chorobami onkologicznymi, czynniki demograficzno-socjologiczne wpływające na zapadalność na nowotwory złośliwe, doświadczenia międzynarodowe w zakresie metodyki modelowania chorób onkologicznych. Zaprezentowano empiryczne modele deskryptywne dla poszczególnych grup nowotworowych, stanowiące praktyczne zastosowanie drzew decyzyjnych opisanych w części teoretycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono prognozę zachorowalności i 5-letniej chorobowości dla nowotworów złośliwych w Polsce na lata 2015-2025.

Pobierz publikację: PL ENG