Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Model popytowo-podażowy lekarzy gotowy!

Opracowaliśmy model popytowo-podażowy lekarzy. Jest to zaawansowane narzędzie, które ma na celu określenie zapotrzebowania na kadrę lekarską w przyszłości. Model był długo wyczekiwanym produktem projektu zarówno przez ekspertów w dziedzinie zdrowia, jak i środowisko lekarskie. Ze względu na bardzo wysoki poziom złożoności analiz, w trakcie prac wielokrotnie konsultowaliśmy poszczególne kroki z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia oraz ekonometrii.

Model pokazuje, że liczba potrzebnych lekarzy jest ściśle zależna od średniego miesięcznego czasu pracy. Czy w przyszłości lekarze będą skłonni pracować dłużej? Czy będą dążyć do zachowania work-life balance? W analizach wzięto pod uwagę różne scenariusze.

Zobacz szczegóły: Model popytowo-podażowy lekarzy.