Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Program kształcenia dla uczelni wyższych dostępny

Opracowaliśmy program kształcenia z zakresu map potrzeb zdrowotnych dla kierunków medycznych i pozamedycznych uczelni wyższych. Program obejmuje 16 godzin lekcyjnych i stanowi kompletny zestaw materiałów do prowadzenia zajęć (skrypt, materiały wykładowe oraz ćwiczenia).

Materiały dydaktyczne w formacie otwartych i publicznie dostępnych zasobów dostępne są pod adresem: Program kształcenia.

Zachęcamy do korzystania.