Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Podsumowanie udziału w #EHFG2023!

Fala opływająca kulę ziemską.

Hasłem przewodnim tegorocznego forum było: Systemy opieki zdrowotnej w kryzysie. Przeciwdziałanie wstrząsom i trudnościom.

Wydarzenie było okazją do omówienia w jaki sposób kryzysy mogą pomóc w katalizowaniu rozwoju nowego podejścia do problemów systemu opieki zdrowotnej.

Jednym z punktów programu forum była nasza prezentacja sposobu wykorzystania mapy potrzeb zdrowotnych do usprawniania inwestycji w sektorze zdrowia. W drugiej części panelu uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące wykorzystywanych w ich krajach narzędzi do oceny potrzeb zdrowotnych oraz ich wpływu na decyzje inwestycyjne.

Spotkanie doprowadziło do następujących wniosków:

  • aby zaspokoić potrzeby zdrowotne, inwestycje odgrywają kluczową rolę,
  • aby ocenić potrzeby zdrowotne, potrzebujemy bezstronnych źródeł, takich jak analiza dużych zbiorów danych,
  • podejmując decyzje inwestycyjne należy brać pod uwagę wiele czynników, a przede wszystkim potrzeby zdrowotne, które obrazują nierówności w systemie opieki zdrowotnej.