Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

O mapach potrzeb zdrowotnych podczas Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein

Ministerstwo Zdrowia zostało zaproszone do udziału w Europejskim Forum Zdrowia (European Health Forum) w Gastein, w Austrii (3-5 października br.), gdzie zaprezentowało założenia projektu Mapy potrzeb zdrowotnych, a także przykładowe, opublikowane do tej pory mapy oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

European Health Forum to jedno z ważniejszych wydarzeń z obszaru polityki zdrowotnej w Europie, miejsce spotkań liderów i ekspertów z całej Europy, reprezentujących wszystkich interesariuszy system ochrony zdrowia: przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, organizacji z związanych z ochroną zdrowia oraz naukowców i badaczy. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w wydarzeniu tym wzięło udział ponad 500 uczestników.

Prezentacja map wpisała się w jeden z wiodących tematów dotyczących kształtowania polityki zdrowotnej, omawianych podczas tegorocznego Forum, jakim było wykorzystanie wielkich zbiorów danych (big data) w ochronie zdrowia i konieczna współpraca w tym zakresie wielu podmiotów odpowiedzialnych za gromadzenie i przetwarzanie danych.

Mapy potrzeb zdrowotnych –  Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizuje Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.