Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Krajowy plan transformacji

Zobacz dokument na lata 2022-2026

Co to za dokument?

KPT jest pierwszym dokumentem wdrożeniowym dla mapy potrzeb zdrowotnych na poziomie krajowym. Pokazuje działania, które są planowane do pojęcia w systemie ochrony zdrowia. Uwzględnia rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Jaka jest struktura dokumentu?

KPT obejmuje:

 1. potrzeby zdrowotne i wyzwania systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym, wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych,
 2. działania, które są planowane do podjęcia na poziomie krajowym, w tym:
  • planowany rok lub lata ich realizacji,
  • podmioty odpowiedzialne,
  • szacunkowe koszty,
  • oczekiwane rezultaty,
  • wskaźniki.

Potrzeby zdrowotne, wyzwania i działania pokazane są dla każdej części mapy potrzeb zdrowotnych, czyli:

 • demografii,
 • epidemiologii,
 • czynników ryzyka i profilaktyki,
 • POZ,
 • AOS,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji,
 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • kadr,
 • PRM.

Do tego ujęliśmy inne zagadnienia, takie jak badania kliniczne produktów leczniczych, cyfryzacja placówek medycznych, czy telemedycyna.

Podstawa prawna

Art. 95b ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm. Ogłoszony obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 r. w sprawie krajowego planu transformacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 80).