Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Rodzaje map

W 2021 r. na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) opracowano mapę potrzeb zdrowotnych 2022-2026 w nowej formule, w której połączono mapy ustawowe oraz mapy dla 30 grup chorób.

W latach 2015 – 2018 Ministerstwo Zdrowia opracowało następujące mapy potrzeb zdrowotnych:

  • mapy w zakresie lecznictwa szpitalnego – opublikowane w 2016 i 2018 roku;
  • mapy w zakresie onkologii – opublikowane w 2015 i 2017 roku;
  • mapy w zakresie kardiologii – opublikowane w 2015 i 2017 roku;
  • mapy dla 30 grup chorób – opublikowane w 2017 i 2018 roku.

Mapy onkologiczne, kardiologiczne i dla 30 grup chorób obejmują trzy obszary analiz:

  • lecznictwo zamknięte (uwzględniające szpitale, hospicja, opiekę długoterminową, świadczenia odrębnie kontraktowane, świadczenia wysokospecjalistyczne),
  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) – świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK),
  • podstawową opiekę zdrowotną (POZ).

Mapy w zakresie lecznictwa szpitalnego analizują stan i wykorzystanie zasobów tylko według oddziałów szpitalnych.

Schemat dokumentów map wydanych w latach 2015 – 2018