Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb zdrowotnych – BASiW

Jaki jest cel projektu?

Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz prognozowanie kierunków koniecznych zmian w systemie, na podstawie przeprowadzonych analiz, w celu realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Mapy jako dokumenty stanowią narzędzie wpierające podejmowanie decyzji zarządczych dotyczących m.in. realizacji inwestycji (takich jak np. budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia czy zakup sprzętu), tworzenia planów zakupu świadczeń i zawierania umów z NFZ, czy opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych.

Kto jest grupą docelową?

Przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali, dysponenci środków publicznych w ochronie zdrowia, organy administracji rządowej (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), władze powiatowe i gminne, środowisko naukowe oraz inne podmioty związane z działalnością leczniczą.

Pozostałe informacje o projekcie

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 5.2: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Finansowanie: Unia Europejska, Europejski Funduszu Społeczny

Czas realizacji: 7 lat

Budżet: 62 852 108,00 PLN

Zasięg: krajowy