Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

PHIRI

Jaki jest cel projektu?

Zorganizowanie infrastruktury do wymiany między krajami Unii Europejskiej informacji dotyczących zdrowia w kontekście pandemii COVID-19. Zgromadzone w ramach projektu rzetelne dane są wykorzystywane:

  1. w badaniach nad zdrowiem i dobrostanem populacji dotkniętych COVID-19,
  2. do podejmowania decyzji celem uzyskania najlepszych efektów zdrowotnych,
  3. do przezwyciężenia przyszłych kryzysów.

Kto jest grupą docelową?

Środowisko naukowe oraz organy administracji rządowej i decydenci krajów UE.

Pozostałe informacje o projekcie

Program: Horyzont 2020

Finansowanie: Dyrektorat Generalny ds. Innowacji i Badań

Czas realizacji: 3 lata

Budżet: 5 mln €

Zasięg: 41 partnerów w 30 krajach

Rodzaj projektu: partnerski, konkursowy

Rola: partner projektu