Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Koncepcja i grupa docelowa

Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych to platforma internetowa umożliwiająca praktyczne wykorzystanie analiz zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych. Dzięki narzędziom wizualizacji danych, platforma umożliwia osobom i instytucjom zajmującym się zarządzaniem w obszarze zdrowia tworzenie aktualnych zestawień, wykresów, tabel i map w zakresie użytecznym z punktu widzenia danego użytkownika. Dowiesz się więcej, jakie informacje możesz tam znaleźć z poniższego filmiku.

W założeniu narzędzie jakim jest platforma ma wspomagać identyfikację problemów oraz ułatwiać planowanie działań zaradczo-naprawczych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dostęp do platformy BASiW jest otwarty.