Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Jakie dane zawiera?

Baza zawiera dane prezentowane w mapach potrzeb zdrowotnych, tzw. ustawowych (dotyczących oddziałów szpitalnych) oraz w zakresie 32 grup chorób. Dane prezentowane są analogicznie do dokumentów umieszczonych na stronie projektu. Istnieje możliwość pobrania wyświetlanych wizualizacji (tabel, wykresów, map), jak również danych do dalszych analiz. Dowiesz się więcej, jakie informacje możesz tam znaleźć z poniższego filmiku.

Publikowane ma platformie analizy są wynikiem współpracy z szerokim gronem ekspertów z dziedziny medycyny i zdrowia publicznego, pracujących w ramach grup roboczych. Dodatkowo wyniki analiz zostały przedstawione przedstawicielom środowiska medycznego na panelach konsultacyjnych. Przed publikacją materiały zostały przedstawione do konsultacji konsultantom krajowym oraz konsultantom wojewódzkim we właściwych dziedzinach medycyny.