Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Osiągnięcia projektowe

Osiągnięcia projektowe

  • Wdrożenie systemu e-learningowego – platforma dostępna pod adresem e-learning.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.
  • Warsztaty z opracowania modelu prognostycznego w obszarze chorobowości w wybranych grupach chorób.
  • Warsztaty z opracowania modelu prognostycznego w obszarze optymalizacji kontraktowania usług medycznych oraz planowania inwestycyjnego.
  • Szkolenia z wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
  • Konferencja podsumowująca projekt.
  • Trzy publikacje tematyczne pod redakcją naukową dr n. ekon. Barbary Więckowskiej, Dyrektor Departament Analiz i Strategii:
  • Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom I: Onkologia
  • Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom II: Kardiologia
  • Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb

Opracowania są dostępne w zakładce Publikacje.

  • Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany od…. roku.

Więcej projekcie >>>