Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Koncepcja i cel projektu

Celem projektu była poprawa jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych –map potrzeb zdrowotnych, wspierających decyzje zarządcze dotyczące w zakresie chorób kardiologicznych i onkologicznych. Choroby te wyselekcjonowano ze względu na generowane przez nie obciążenie systemu ochrony zdrowia z powodu umieralności i kosztów leczenia.

Wypracowane w toku prac projektowych regionalne mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii  kardiologii to zaawansowane narzędzie analityczne. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie.

Osiągnięcie założonych celów projektowych było możliwe dzięki przeszkoleniu kadry zarządczej szpitali oraz dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystywania w zarządzaniu map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób.