Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Kalendarz prac

2015

1 stycznia 2015 r.

wejście w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach wprowadzającej mapy

maj – grudzień 2015 r.

przeprowadzenie 32 szkoleń

grudzień 2015 r.

publikacja map z zakresu kardiologii i onkologii

2016

kwiecień 2016 r.

publikacja map szpitalnych (I edycja)

grudzień 2016 r.

publikacja map dla 30 grup chorób (I edycja, moduł A)

2017

grudzień 2017 r.

publikacja map dla 30 grup chorób (I edycja, moduł B)

2018

maj 2018 r.

publikacja map szpitalnych (II edycja)

II kwartał 2018 r.

publikacja mikrostrategii (wniosków i rekomendacji dot. 30 grup chorób)

IV kwartał 2018 r.

aktualizacja map dla 30 grup chorób oraz onkologii i kardiologii

2019

I kwartał 2019 r.

udostępnienie platformy BASiW

do końca 2019 r.

opracowanie modeli wielochorobowości, kadr i sprzętu

grudzień 2019

przygotowanie analiz dla 5 problemów zdrowotnych

2020

w 2020 r.

przeprowadzenie 4 konferencji upowszechniających w całej Polsce

2021

luty 2021 r.

publikacja map szpitalnych (III edycja)

sierpień 2021

mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule

w 2021 r.

przeprowadzenie 13 konferencji upowszechniających w całej Polsce

wrzesień 2021

przygotowanie analiz dla kolejnych problemów zdrowotnych