Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu byli przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia. Pośrednio efekty projektu miały być przydatne dla organów administracji rządowej korzystających z analiz dotyczących sektora ochrony zdrowia w Polsce, m.in.: Ministerstwa Zdrowia, członków Komisji Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia na szczeblu krajowym i lokalnym, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, władz powiatowych i gminnych, szpitali oraz innych podmiotów związanych z działalnością leczniczą.