Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Fundusze unijne

Powstanie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych w oparciu o rzeczywiste dane związane było z koniecznością spełnienia wymogów Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji w ochronie zdrowia ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w oparciu o rzeczywiste dane (w ramach tzw. warunkowości wstępnej, ex ante). Aktem wykonawczym są przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wymogów.

Mapy potrzeb zdrowotnych były i są obecnie opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach dwóch projektów systemowych:

  • Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych –  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w latach 2014-2015.

Więcej o projekcie >>

  • Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany od 2015 roku.

Więcej o projekcie >>