Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Koncepcja i cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz prognozowanie kierunków koniecznych zmian w systemie – na podstawie przeprowadzonych analiz – w celu realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Mapy jako dokumenty stanowią narzędzie wpierające podejmowanie decyzji zarządczych dotyczących m.in. realizacji inwestycji (takich jak np. budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia czy zakup sprzętu), tworzenia planów zakupu świadczeń i zawierania umów z NFZ czy opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej placówek ochrony zdrowia oraz dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia na poziomie regionalnym oraz krajowym. Dane i analizy wypracowane w ramach projektu są także pomocne w pracy organów administracji rządowej i instytucji związanych z ochroną zdrowia m.in.: Ministerstwa Zdrowia, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia, centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także władz powiatowych i gminnych oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.