Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Pandemia COVID-19 w Polsce

Witamy w części poświęconej przebiegowi pandemii COVID-19 w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymy statystykami oraz materiałami publikowanymi
przez podmioty współpracujące z Ministerstwem Zdrowia w ramach zespołu ds. monitorowania i prognozowania przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce.