Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Charakter oddziałów szpitalnych

Kod resortowyNazwa oddziałuCharakter oddziału
2500Oddział/zespół chirurgii jednego dniazabiegowy
4000Oddział chorób wewnętrznychzachowawczy
4002Oddział wieloprofilowy zachowawczyzachowawczy
4008Oddział chorób metabolicznychzachowawczy
4010Oddział alergologicznyzachowawczy
4011Oddział alergologiczny dla dziecizachowawczy
4020Oddział diabetologicznyzachowawczy
4021Oddział diabetologiczny dla dziecizachowawczy
4030Oddział endokrynologicznyzachowawczy
4031Oddział endokrynologiczny dla dziecizachowawczy
4050Oddział gastroenterologicznyzachowawczy
4051Oddział gastroenterologiczny dla dziecizachowawczy
4060Oddział geriatrycznyzachowawczy
4070Oddział hematologicznyzachowawczy
4071Oddział hematologiczny dla dziecizachowawczy
4072Oddział nowotworów krwizachowawczy
4080Oddział immunologii klinicznejzachowawczy
4081Oddział immunologii klinicznej dla dziecizachowawczy
4100Oddział kardiologicznyzachowawczy
4101Oddział kardiologiczny dla dziecizachowawczy
4106Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznegozachowawczy
4107Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dziecizachowawczy
4120Oddział angiologicznyzachowawczy
4130Oddział nefrologicznyzachowawczy
4131Oddział nefrologiczny dla dziecizachowawczy
4133Stacja dializ dla dziecizachowawczy
4140Oddział medycyny nuklearnejzachowawczy
4150Oddział toksykologicznyzachowawczy
4170Oddział dla przewlekle chorychzachowawczy
4180Oddział medycyny paliatywnejzachowawczy
4200Oddział dermatologicznyzachowawczy
4201Oddział dermatologiczny dla dziecizachowawczy
4220Oddział neurologicznyzachowawczy
4221Oddział neurologiczny dla dziecizachowawczy
4222Oddział udarowyzachowawczy
4240Oddział onkologicznyzachowawczy
4241Oddział onkologiczny dla dziecizachowawczy
4242Oddział onkologii klinicznej/chemioterapiizachowawczy
4243Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dziecizachowawczy
4244Oddział radioterapiizachowawczy
4246Oddział ginekologii onkologicznejzabiegowy
4249Oddział onkologii i hematologii dziecięcejzachowawczy
4260Oddział anestezjologii i intensywnej terapiizachowawczy
4261Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dziecizachowawczy
4264Oddział intensywnej terapiizachowawczy
4270Oddział gruźlicy i chorób płuczachowawczy
4271Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dziecizachowawczy
4272Oddział chorób płuczachowawczy
4273Oddział chorób płuc dla dziecizachowawczy
4274Oddział leczenia gruźlicyzachowawczy
4280Oddział reumatologicznyzachowawczy
4281Oddział reumatologiczny dla dziecizachowawczy
4300Oddział rehabilitacyjnyzachowawczy
4301Oddział rehabilitacyjny dla dziecizachowawczy
4302Oddział rehabilitacji narządu ruchuzachowawczy
4303Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dziecizachowawczy
4304Oddział paraplegii i tetraplegiizachowawczy
4306Oddział rehabilitacji neurologicznejzachowawczy
4307Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dziecizachowawczy
4308Oddział rehabilitacji kardiologicznejzachowawczy
4310Oddział rehabilitacji pulmonologicznejzachowawczy
4311Oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dziecizachowawczy
4340Oddział chorób zakaźnychzachowawczy
4341Oddział chorób zakaźnych dla dziecizachowawczy
4342Oddział leczenia aidszachowawczy
4346Oddział chorób tropikalnychzachowawczy
4348Oddział obserwacyjno-zakaźnyzachowawczy
4349Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dziecizachowawczy
4350Oddział chorób zawodowychzachowawczy
4401Oddział pediatrycznyzachowawczy
4403Oddział niemowlęcyzachowawczy
4405Oddział patologii noworodkazachowawczy
4421Oddział neonatologicznyzachowawczy
4450Oddział położniczo - ginekologicznyzabiegowy
4452Oddział ginekologicznyzabiegowy
4454Oddział patologii ciążyzachowawczy
4456Oddział położniczyzabiegowy
4458Oddział położniczy rooming-in /oddział położnictwa i neonatologiizachowawczy
4460Oddział ginekologii onkologicznejzabiegowy
4500Oddział chirurgiczny ogólnyzabiegowy
4501Oddział chirurgiczny dla dziecizabiegowy
4510Oddział wieloprofilowy zabiegowyzabiegowy
4520Oddział chirurgii klatki piersiowejzabiegowy
4530Oddział chirurgii naczyniowejzabiegowy
4540Oddział chirurgii onkologicznejzabiegowy
4541Oddział chirurgii onkologicznej dla dziecizabiegowy
4550Oddział chirurgii plastycznejzabiegowy
4554Oddział leczenia oparzeńzabiegowy
4555Oddział leczenia oparzeń dla dziecizabiegowy
4560Oddział kardiochirurgicznyzabiegowy
4561Oddział kardiochirurgiczny dla dziecizabiegowy
4570Oddział neurochirurgicznyzabiegowy
4571Oddział neurochirurgiczny dla dziecizabiegowy
4580Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznejzabiegowy
4581Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dziecizabiegowy
4600Oddział okulistycznyzabiegowy
4601Oddział okulistyczny dla dziecizabiegowy
4610Oddział otorynolaryngologicznyzabiegowy
4611Oddział otorynolaryngologiczny dla dziecizabiegowy
4620Oddział audiologiczno-foniatrycznyzachowawczy
4621Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dziecizachowawczy
4630Oddział chirurgii szczękowo-twarzowejzabiegowy
4631Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dziecizabiegowy
4640Oddział urologicznyzabiegowy
4641Oddział urologiczny dla dziecizabiegowy
4650Oddział transplantologicznyzabiegowy
4652Oddział transplantacji nerekzabiegowy
4654Oddział transplantacji wątrobyzabiegowy
4656Oddział transplantacji sercazabiegowy
4658Oddział transplantacji szpikuzachowawczy
4659Oddział transplantacji szpiku dla dziecizachowawczy
4660Oddział transplantacji trzustkizabiegowy
4662Oddział transplantacji płuczabiegowy
4670Oddział leczenia jednego dniazachowawczy, zabiegowy
4671Oddział leczenia jednego dnia dla dziecizachowawczy, zabiegowy
4700Oddział psychiatryczny (ogólny)zachowawczy
4701Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dziecizachowawczy
4702Oddział rehabilitacji psychiatrycznejzachowawczy
4703Oddział psychiatryczny dla młodzieży /oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dziecizachowawczy
4704Oddział leczenia zaburzeń nerwicowychzachowawczy
4705Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dziecizachowawczy
4710Oddział psychiatryczny dla chorych somatyczniezachowawczy
4712Oddział psychogeriatrycznyzachowawczy
4714Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicęzachowawczy
4716Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorychzachowawczy
4730Oddział psychiatrii sądowejzachowawczy
4732Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniuzachowawczy
4733Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dziecizachowawczy
4734Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniuzachowawczy
4735Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla dziecizachowawczy
4736Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniuzachowawczy
4737Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dziecizachowawczy
4740Oddział/ośrodek leczenia uzależnieńzachowawczy
4742Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)zachowawczy
4744Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholuzachowawczy
4746Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnychzachowawczy
4748Oddział/ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)zachowawczy
4750Oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnychzachowawczy
4752Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymizachowawczy
4754Oddział/ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzezachowawczy
4756Oddział/ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zzachowawczy