Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Artykuł opracowany w oparciu o dane mapowe w Medical Research Journal

W Medical Research Journal dostępny jest opracowany w oparciu o dane mapowe artykuł naukowy Medical emergency team interventions to suspected stroke and stroke mortality during the COVID-19 pandemic in Poland. Celem badania była analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w przypadku podejrzenia udaru mózgu w czasie pandemii COVID-19 oraz określenie współczynnika śmiertelności tych pacjentów.

Maluchnik M. , Walkiewicz D., Stawowski B., Ładny J.R. , Nadolny K., Karaszewski B.
Medical emergency team interventions to suspected stroke and stroke mortality during the COVID-19 pandemic in Poland
Medical Research Journal
DOI:10.5603/mrj.98040