Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapa potrzeb bazą do opracowania kolejnego kamienia milowego KPO

Na bazie raportu „Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce” (kamień milowy D1L) oraz mapy potrzeb zdrowotnych 2022-2026 opracowaliśmy kamień milowy D2L.

Składają się na niego dwa elementy: ustawodawczy i wykonawczy. W pierwszym z nich, zmiana przepisów upoważniła ministra zdrowia do opracowania dokumentów określających sposób zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Znalazła się tam także dyspozycja przygotowania dokumentu wykonawczego, czyli drugiego z elementów, który po dokładnych konsultacjach opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Zapoznaj się z dokumentem: Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.