Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb na 15. Europejskiej Konferencji Zdrowia Publicznego w Berlinie

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było: Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej: poprawa zdrowia populacji i przygotowanie się na nieoczekiwane.

W wydarzeniu wzięło udział 2 500 osób z ponad 80 krajów świata. Dyskusje koncentrowały się głównie na badaniu sposobów, w jakie społeczność zdrowia publicznego może zjednoczyć się wokół poprawy zdrowia populacji i utrzymania wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Podczas 4-dniowego wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki analiz prowadzonych przez uczelnie i ośrodki badawcze na całym świecie. Badania dotyczyły m. in. pandemii COVID-19 i szczepień, nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, potrzeb migrantów, możliwości gromadzenia i przetwarzania danych.

Na konferencji zaprezentowaliśmy 2 postery upowszechniające:

  1. Mapy potrzeb zdrowotnych jako podstawa narodowych ram strategicznych.
  2. Transformacja systemu opieki długoterminowej w Polsce w świetle map potrzeb zdrowotnych.

W trakcie krótkiej prezentacji omówiliśmy w jaki sposób wykorzystaliśmy dane mapy potrzeb zdrowotnych do tworzenia krajowych polityk publicznych i ram strategicznych mających na celu sprostanie przewidywanym wyzwaniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa.

Konferencja odbyła się w dniach 9 – 12 listopada 2022 r. w Berlinie.