Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Kolejne dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online

Informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz czynników ryzyka i profilaktyki są już dostępne na platformie BASiW. MZ opublikował kolejne interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po statystykach.

Aplikacje zostały przygotowane z wykorzystaniem najbardziej aktualnych dostępnych danych. Zawierają analizy z badania Global Burden of Disease, z wynikami udostępnionymi po raz pierwszy na poziomie województw. Ich stworzenie było możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle.

Ujęcie szerszego zakresu danych pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych Polaków.

Aplikacje są dostępne bez konieczności logowania – poprzez podstronę „Mapy potrzeb zdrowotnych 2020”. Po jej otwarciu widoczne są ikony obrazujących różne zakresy analiz, np. podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne, sprzęt medyczny. Po kliknięciu w wybrany zakres świadczeń nastąpi przekierowanie do właściwej aplikacji lub raportu. Dzięki temu użytkownicy mogą  samodzielnie, w prosty sposób zapoznać się z interesującymi ich informacjami. U góry znajduje się pasek z zakładkami zawierającymi poszczególne analizy, natomiast z lewej strony – pole z filtrami umożliwiającymi wybranie konkretnego zakresu prezentowanych danych (rok, województwo, rozpoznanie, kadra medyczna itp). Możliwe jest także pobranie danych w formacie xlsx lub csv.

Zobacz aplikacje na platformie >>.