Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Z jakich źródeł pochodzą dane do mapy potrzeb zdrowotnych?

W mapie potrzeb zdrowotnych wykorzystujemy dane pochodzące z:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Instytutu Matki i Dziecka,
  • Krajowego Rejestru Nowotworów,
  • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Ministerstwa Cyfryzacji,
  • Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • Zakładu Usług Społecznych,
  • sprawozdań przekazywanych przez świadczeniodawców w ramach statystyki publicznej.