Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Kto opracowuje mapę potrzeb zdrowotnych?

Mapy potrzeb zwrotnych opracowywane są w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia przez zespół specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego i analiz statystycznych. W procesie opiniowania map uczestniczą eksperci medyczni (lekarze praktycy, konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz eksperci zdrowia publicznego.