Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Kto korzysta z mapy?

Katalog użytkowników mapy potrzeb zdrowotnych jest bardzo szeroki. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

  • pacjentów,
  • świadczeniodawców, czyli właścicieli i kadrę zarządzającą placówkami ochrony zdrowia,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • urzędy wojewódzkie,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Ministra Zdrowia.