Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Jakie informacje zawierają mapy?

W mapach zebrano informacje statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, a także zasobów kadrowych i sprzętowych placówek ochrony zdrowa na danym obszarze oraz realizowanych przez nie świadczeń. Na podstawie tych danych tworzone są prognozy, a następnie wypracowywane wnioski i rekomendacje, które ułatwiają proces planowania w obszarze zdrowia, tak by podejmowane inwestycje odpowiadały rzeczywistym potrzebom w danym regionie.