Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Czym są mapy potrzeb zdrowotnych?

Mapy potrzeb zdrowotnych to dokumenty zawierające dane, analizy i prognozy przedstawione w formie tekstów, tabel i wykresów. Określają one potrzeby zdrowotne poszczególnych województw oraz całego kraju – wskazują na przykład, jaka będzie przewidywana liczba zachorowań na określoną chorobę w danym regionie w nadchodzących latach i w jakim zakresie placówki ochrony zdrowia będą w stanie zrealizować związane z tym świadczenia.