Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Czym jest mapa potrzeb zdrowotnych?

Mapy to zbiór statystyk, analiz, wniosków i rekomendacji dotyczących sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, realizowanych świadczeń, a także zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych potrzeb dla poszczególnych województw i całego kraju.
Mapy pokazują najszerszy zakres najbardziej aktualnych danych o systemie ochrony zdrowia i są publicznie dostępne dla wszystkich. Ministerstwo Zdrowia opracowuje je we współpracy z szerokim gronem interesariuszy: ekspertów medycznych, świadczeniodawców, instytucji sektora ochrony zdrowia.