Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

Najnowsza wersja FAQ dostępna

Świeżo zaktualizowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce FAQ. Dowiecie się z nich m. in. czym jest mapa potrzeb zdrowotnych, jaką ma formę, do czego jest wykorzystywana i kto ją opracowuje. Wszelkie spostrzeżenia kierujcie na adres mailowy mpz@mz.gov.pl.

więcej
Mapa potrzeb bazą do opracowania kolejnego kamienia milowego KPO

Na bazie raportu „Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce” (kamień milowy D1L) oraz mapy potrzeb zdrowotnych 2022-2026 opracowaliśmy kamień milowy D2L. Składają się na niego dwa elementy: ustawodawczy i wykonawczy. W pierwszym z nich, zmiana przepisów upoważniła ministra zdrowia do opracowania dokumentów określających sposób zwiększenia dostępności do […]

więcej
Mapy wykorzystane w Programie Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych

W czwartek 15 czerwca 2023 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher odbyła się konferencja podsumowująca wyniki Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych. To kolejny program polityki zdrowotnej, w którym interesariusze wykorzystali mapy potrzeb zdrowotnych. Tym razem analizowali m.in.  dane dotyczące liczby złamań niskoenergetycznych oraz liczby poradni osteoporozy w poszczególnych województwach. Dane […]

więcej
Publikacje naukowe na bazie danych mapowych

Mapy stanowią punkt wyjścia do artykułów naukowych, które są publikowane w branżowych czasopismach międzynarodowych. Pozwala to dotrzeć z informacją o mapach i ich możliwościach do jednej z grup docelowych, czyli praktyków medycznych. Najwięcej publikacji na ich podstawie ukazało się w grupie zaburzeń psychicznych, chorób oka i okolic oraz chorób metabolicznych. Kolejne artykuły cały czas powstają. […]

więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych zaktualizowana o dane z 2021 r.

Na platformie BASiW dostępne są już najnowsze dane dotyczące systemu ochrony zdrowia. Możliwe jest porównywanie 2021 z latami poprzednimi we wszystkich zakresach mapy potrzeb zdrowotnych, czyli m.in. leczeniu szpitalnym, kadrach medycznych czy POZ. Szczegóły na stronie: basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/.  

więcej